Syarat Kelayakan

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 • a) warganegara Malaysia;

 • b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 • c) Sekurang-kurangnya memiliki:
  • i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred KP11:RM1,205.00); atau
  • ii) bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Konstabel Polis Sokongan atau Prebet atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred KP11 : RM1,205.00)

 • d) mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:
  • i) tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
  • ii) berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
  • iii) mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
  • iv) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);
  • v) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
  • vi) pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
  • vii) diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

Syarat Kelayakan Bahasa Melayu
Calon bagi lantikan dengan kelayakan di perenggan c) i) hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.