SENARAI KEAHLIAN BADAN PERAKAUNAN YANG DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN

BIL SENARAI BADAN PERAKAUNAN
1 Malaysian Association of Certified Public Accountants
2 Institute of Chartered Accountants of Scotland
3 Institute of Chartered Accountants in England And Wales
4 Institute of Chartered Accountants in Ireland
5 Association of Chartered Certified Accountants(United Kingdom)
6 Institute of Chartered Accountants in Australia
7 Australian Society of Certified Practising Accountants
8 New Zealand Chartered Accountants
9 Canadian Institute of Chartered Accountants
10 Institute of Chartered Accountants of India
11 Chartered Institute of Management Accountants(United Kingdom)

Senarai ini seperti yang termaktub dalam Jadual 1, Seksyen 14(1)(b) dan Seksyen 15(b) Akta Akauntan 1967 [Akta 94]